image

เราเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ตามหลักวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

image