image

พวกเราคือใคร

ชุมชนด้านสุขภาพและความงามแห่งแรกในกรุงเทพฯที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

เราทำอะไร

เราเชื่อมโยงผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพเข้ากับทรัพยากรด้านสุขภาพที่ครบวงจร รวมทั้งคำแนะนำและการสนับสนุนเฉพาะตัวของคุณจากผู้เชี่ยวชาญ

เราช่วยโปรโมตแบรนด์ด้านสุขภาพและความงามที่เชื่อถือได้ให้แก่ผู้ชมในท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก

ค่านิยมของเรา

ความรับผิดชอบ

เรามีความรับผิดชอบในการรักษาชุมชนที่มีสุขภาพดี มีกำลังใจ และมีส่วนร่วม

ความหลากหลาย

ด้วยการเปิดรับประสบการณ์ที่หลากหลาย เราจะหาหนทางใหม่ในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี

ความยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

ความสมดุลของชีวิต

ด้วยความสมดุลในการแสวงหาความจำเป็นและความต้องการของเรา บางสิ่งอาจจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อให้ผู้คนทั่วทั้งเอเชียเข้าใจถึงการปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนไปมีไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนและสุขภาพดี และชีวิตที่ยืนยาว มีความสุข และถูกเติมเต็มได้ในที่สุด